Firmitas, Utilitas, Venustas - Trvácnosť, Osoh, Krása

asta domy na klubTento výrok Vitruvia platí vo všetkých sférach ľudského snaženia, v architektúre azda dvojnásobne. Všetci chceme budovy, ktoré sú pekné, funkčné a ktoré dlho vydržia. Postavená budova je skoro vždy kompromisom medzi "ideálnym" riešením a ekonomickými možnosťami investora. Sme si toho vedomí a túto skutočnosť zohľadňujeme pri všetkých projektoch.

Spojením architektonickej a investorskej praxe sme u nás docielili zladenie funkčných, umeleckých, ale aj konštrukčných a ekonomických požiadaviek na budovy. Sme názoru, že inteligentným návrhom a využitím pasívnych daností foriem a materiálov dokážeme realizovať stavby s vysokou kvalitou vnútorného priestoru, ktorých údržba a nároky na techniku sú nižšie oproti štandardu, čo šetrí životné prostredie a peňaženku investora.

Budovy projektujeme za použitia pokročilého BIM softvéru ALLPLAN.

applan logo